Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης

Φ-575. Φυσική διατάξεων δισδιάστατων ημιαγωγών

Περιγραφή - Εαρινό Εξάμηνο 2018-2019

Σκοπός:
Το μάθημα απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές. Βασικό μέλημα είναι η εισαγωγή στις ιδιαιτερότητες των δισδιάστατων ημιαγωγών, σε ότι αφορά την φυσική τους, τις διεργασίες κατασκευής και την σχεδίαση των σχετικών διατάξεων. Το μάθημα θα επικεντρωθεί στην περιγραφή των βασικών οπτό-ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών διατάξεων και της λειτουργίας τους. Οι αποκτώμενες γνώσεις έχουν σκοπό να τεθούν οι βάσεις για περαιτέρω ενασχόληση με την τεχνολογία των δισδιάστατων ημιαγωγών.

Διδακτέα Ύλη:
1) Δομή φυλλόμορφων υλικών
- Δομή και βασική φυσική γραφενίου
- Δομή και βασική φυσική διχαλκογενιδιων μετάλλων μετάβασης (Transition metal dichalcogenides)
2) Κατασκευή / ανάπτυξη δισδιάστατων υλικών
- Τεχνικές ανάπτυξης (αποφολίδωση, χημική εναπόθεση ατμών, επιταξία)
- Δημιουργία και έλεγχος προσμίξεων
- Ετεροδομές
3) Βασικές αρχές διατάξεων δισδιάστατων υλικών
- ηλεκτρικές επαφές
- απομόνωση / διηλεκτρικά
- παραδείγματα τυπικών διατάξεων (τρανζίστορ, δίοδοι)
- παραδείγματα νέων διατάξεων (βαλλιστικές διατάξεις)

Γενικά

Φ-575. Φυσική διατάξεων δισδιάστατων ημιαγωγών
Ώρες: 4
ΕCTS: 6
Εξάμηνο: Εαρινό

Διδάσκων: Γ.Δεληγεώργης
e-mail: deligeo@physics.uoc.gr
Ώρες Γραφείου: Μετά από συννενόηση με e-mail

Ώρες Διαλέξεων:
Τρίτη 13:00-15:00 Αίθουσα 1
Πέμπτη 11:00-13:00 Αίθουσα 1